วันที่ 13 เมษายน 2567 ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์บริการอาชีวะช่วยประชาชน fixi t center เทศกาลสงกรานต์ 2567