โครงการอาชีวศึกษาร่วมใจล้างเครื่องปรับอากาศทั่วไทย 7,200 เครื่องเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ช่วงเวลาบริการ/ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึก ณ ศูนย์บริการอาชีวะช่วยประชาชน fixi t center เทศกาลสงกรานต์ 2567