วิทยาลัยเทคนิคบางนรา

55 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

โทร. 073541765-6